Välkommen till Leader Östra Skaraborg

 

För att följa arbetet med den nya strategin gå in på www.lokaltleddutveckling.se.

Leader Östra Skaraborg har tagit fram en sammanställning av samtliga projekt under perioden 2007-2014. För att läsa den klicka här. Vill du ha mer information, kontakta verksamhetsledare Jesper Uvesten på 0702-460099 eller via mail till jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se.

 

I nuvarande landsbygdprogram 2007-2013 har Leader gjort skillnad. Titta gärna på filmen nedan.

LEADER Östra Skaraborg

LEADER är en metod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013.

Är du med i en förening, driver ett företag eller ingår i ett nätverk och har en idé som utvecklar landsbygden, så kan LEADER vara något för dig.  

I dagsläget har vi dessvärre inga medel kvar att dela ut. Dock så är ni välkomna att skicka in ansökningar så kommer de att hanteras i turordning då nya medel finns tillgängliga.

Kontakta gärna kansliet för mer information.

 

LEADER Östra Skaraborg erbjuder olika typer av projektstöd


Projekt
LEADERÖstra Skaraborg kan ge projektstöd till projekt inom följande teman: bygdeutveckling förnyelsebar energi, livsmedel och besöksnäring. Beslut om projekten fattas av LAG (local action group), under så kallade beslutsmöten (för datum, se längst ned på sidan). Om projekt som hittills beviljats kan du läsa här.

För denna typ av projekt finns det inga medel att söka. Information från Jordbruksverket: "Jordbruksverket har inga leaderpengar kvar från landsbygdsprogrammet 2007-2013 för nya projekt. En del leaderkontor kan dock ha pengar kvar till vissa mindre satsningar. Kontakta ditt leaderkontor för mer information."

Idéutvecklingscheckar
Projektstöd på 5 000 - 100 000 kronor. Idéutvecklingscheckarna ska ge möjlighet för grupper och/eller enskilda individer att via projekt testa nya produkter, göra marknadsundersökningar, åka på studieresor, skapa nya och öppna företagsnätverk, gra förstudier och mindre testprojekt med mera. Via checkarna ska man få möjlighet att bedöma realismen och lämpligheten i en idé samt se om den är långsiktigt hållbar.  Projekten ska ha koppling till något av LEADER Östra Skaraborgs teman. Här kan ni läsa mer om våra idéutvecklingscheckar.

Det finns begränsade medel att söka för idéutvecklingscheckar, vi har upprättat en kronologisk kö för att kunna fördela de sista pengarna inom denna programperiod. Kontakta kansliet för mer information.Fiske - en resurs för naturturism och landsbygdsutveckling
Syftet med projektet är att utveckla naturturismen med inriktning fiske. Fiskeprojektet har två mål. Det ena är att skapa näringslivsutveckling utifrån fisketurismens möjligheter. Det andra är att ta till vara på den resurs som finns, i form av vatten och natur. Mer information om fiskeprojektet hittar ni här.

Snabbare Landsbygd
Projektstöd på upp till 30 000 kronor, för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Om du vill veta mer om våra fibercheckar klickar du här.

Vi har fortfarande medel kvar att söka för Snabbare landsbygd, skicka in din ansökan eller kontakta kansliet för mer information.
 


LEADER Östra Skaraborgs teman

  • Bygdeutveckling
  • Förnyelsebar energi
  • Livsmedel
  • Besöksnäring


Beslutsmöten 2013

  • 27 februari
  • Årsstämma + beslutsmöte 23 april

 

Såhär ansöker du Leader logotype och Blanketter Leaders kalender
Entos: Allt för din hemsida
Leader Skaraborg Norra Leader Skaraborg Västra Leader Skaraborg Östra