Välkommen till LEADER i Skaraborg

Vi ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden.

LEADER är en metod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013. Nu avslutas programperioden 2007-2013 och en ny period inleds.

Under perioden har vi haft tre LEADER områden i Skaraborg.

För mer information om respektive LEADER område, se flik längst upp till höger.

Leader Norra och Leader Västra Skaraborg har blivit ett nytt område och har tagit fram en gemensam utvecklingsstrategi för 2014-2020.

Leader Nordvästra Skaraborg är en sammanslagning av Leader Norra Skaraborg och Leader Västra Skaraborg. Området består av 10 kommuner och det är Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun.

Lokal ledd utveckling genom Leadermetoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen. Utvecklingsstrategin har tagits fram gemensamt med partnerskapet (representanter från ideell-, privat- och offentlig sektor). Sverige har valt att tillämpa flerfondslösning, vilket innebär att lokalt ledd utveckling kan arbeta med flera fonder. Leader Nordvästra Skaraborg har valt att arbeta med tre fonder. Det är Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden.

En ny förening, Leader Nordvästra Skaraborg har bildas och ett ny LAG (styrelse) har valts. Vill ni bli medlemmar i den nya föreningen ta kontakt med oss.

Efter årsskiftet beräknas det vara möjligt att söka projektstöd. Under mars 2016 beräknas det första beslutsmötet om att bevilja projekt att genomföras.

Utvecklingsstrategin finns att ladda ner här.

LAG (styrelsens sammansättning) finns att ladda ner här.

Föreningens antagna stadgar finns att ladda ner här.

Välkommen att kontakta oss:
Maria Gustavsson, Leader Norra Skaraborg 070-583 55 15, maria.gustavsson@hushallningssallskapet.se

Leader Östra Skaraborg har tagit fram en ny utvecklingsstrategi för 2014-2020.
För mer info om strategin, klicka här.

 

NY FILM OM LEADER I SKARABORG

Se vår inspirations- och informationsfilm om projekt i Norra, Västra och Östra Skaraborgs Leaderområden.

 

Leader EU flagga

Karta över regionen. Områden för Leader Skaraborg
Vad är Leader? Såhär ansöker du Kontakta oss på Leader

Aktuellt

Leader Västra Skaraborgs slutrapport tillgänglig

Nu finns Leader Västra Skaraborgs slutrapport tillgänglig.
En sammanställning av den senaste programperiodens resultat. Klicka här
Karta över regionen. Områden för Leader Skaraborg

AktuelltNyheterna kunde inte visas. Vi ber om ursäkt för det inträffade och ber er kontakta webbsidesansvarig.
Entos: Allt för din hemsida
Leader Skaraborg Norra Leader Skaraborg Västra Leader Skaraborg Östra