Välkommen till LEADER i Skaraborg

Vi ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden.

LEADER är en metod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013.

Är du med i en förening, driver ett företag eller ingår i ett nätverk och har en idé som utvecklar landsbygden i samarbete med andra, så kan LEADER vara något för dig.

Har Du en projektidé, Kontakta oss!

Det finns tre LEADER områden i Skaraborg. Tag kontakt med det område där projektet ska utföras.

För mer information om respektive LEADER område, se flik längst upp till höger.

 

Loggor EU Leader

Leader Nordvästra Skaraborg

Leader Norra och Leader Västra Skaraborg har ansökt om att bilda ett nytt område och har skickat in en gemensam utvecklingsstrategi för 2014-2020.

Leader Nordvästra Skaraborg är en sammanslagning av Leader Norra Skaraborg och Leader Västra Skaraborg. Området består av 10 kommuner och det är Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun.

Lokal ledd utveckling genom Leadermetoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen. Strategin har tagits fram gemensamt med partnerskapet (representanter från ideell-, privat- och offentlig sektor) och en skrivargrupp. Sverige har valt att tillämpa flerfondslösning, vilket innebär att lokalt ledd utveckling kan arbeta med flera fonder. Leader Nordvästra Skaraborg har valt att arbeta med tre fonder. Det är Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden.

Under våren 2015 får vi besked om strategin godkänns av Jordbruksverket och en budget tilldelas. Vid ett godkännande kommer en ny förening att bildas och ett nytt LAG (styrelse) att tillsättas. Under hösten kommer det att finnas projektmedel som kan sökas för att driva projekt som ryms inom strategin.

Utvecklingsstrategi som är inskickad till Jordbruksverket finns att ladda ner här.

Välkommen att kontakta oss:
Claes Fahlgren, Leader Västra Skaraborg 0702-73 75 90, claes.fahlgren@leadervastraskaraborg.se
Maria Gustavsson, Leader Norra Skaraborg 070-583 55 15, maria.gustavsson@hushallningssallskapet.se

Leader Östra Skaraborg har tagit fram en ny utvecklingsstrategi för 2014-2020.
För mer info om strategin, klicka här.

 

NY FILM OM LEADER I SKARABORG

Se vår inspirations- och informationsfilm om projekt i Norra, Västra och Östra Skaraborgs Leaderområden.

 

 

Nu ska den ideella föreningen för Leader Nordvästra Skaraborg bildas

Dag och tid: onsdag 16 september klockan 17.00
Plats: Hushållningssällskapet, Järnvägsgatan 18, Skara

Punkter

  • Välkomsthälsning från de gamla leaderföreningarna.
  • Bildande av förening för Leader Nordvästra Skaraborg.
  • Stämma med val av bland annat styrelse (LAG).

För att få rösta på stämman ska du ha anmält dig som medlem i förväg. Enligt förslaget till stadgar får medlem vara privatperson, förening/organisation, företag eller kommun. Anmäl dig som medlem senast 15 september till

Ladda ner dagordningen här »

Föreningens stadgar och valberedningens förslag kommer att finnas tillgänglig under vecka 37.

Välkomna!

Leader Norra Skaraborg, och Leader Västra Skaraborg

Leader EU flagga

Karta över regionen. Områden för Leader Skaraborg
Vad är Leader? Såhär ansöker du Kontakta oss på Leader

Aktuellt

58,5 miljoner till Leader Nordvästra Skaraborg!!

Nu är det klart att vi får bilda ett nytt Leaderområde och får nya medel till landsbygdsutveckling.

Leader Nordvästra Skaraborg har fått sin utvecklingsstrategi beviljad och samtidigt klartecken för tre fonder, Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden.

En urvalskommitté bedömde, poängsatte och rangordnade samtliga strategier utifrån ett antal urvalskriterier som Jordbruksverket tagit fram. Bedömningen var ett underlag för att avgöra vilka fonder som respektive strategi kunde tilldelas.

Leader Nordvästra Skaraborgs strategi blev rankad etta (bäst i Sverige) inom Landsbygdsfonden, Regionalfonden sexa och Socialfonden nia.

Tilldelning till Leader Nordvästra Skaraborg uppdelat på de olika fonderna:
Landsbygdsfonden (största fonden) 49,6 miljoner, regionalfonden 4,5 miljoner och Socialfonden 4,4 miljoner.

Totalt har Leader Nordvästra Skaraborg fått en tilldelad budget på 58 500 402 kr.

Leader Nordvästra Skaraborg är en sammanslagning av Leader Norra Skaraborg och Leader Västra Skaraborg. Området består av 10 kommunerna och det är Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

En ny förening kommer nu att bildas. Tidigast under hösten blir det möjligt att söka projektmedel för idéer som ryms inom strategin.AktuelltNyheterna kunde inte visas. Vi ber om ursäkt för det inträffade och ber er kontakta webbsidesansvarig.
Entos: Allt för din hemsida
Leader Skaraborg Norra Leader Skaraborg Västra Leader Skaraborg Östra